BEZETTING DUITSE KOLENMIJN

Bezetting Bruinkoolmijn Duitsland
Bruinkool is één van de smerigste manieren om energie mee op te wekken. Laat Duitsland nou op nummer 1 staan. Energiegigant RWE graaft vrolijk nog diepere open wonden, kapt er bos voor weg en ontruimt dorpen. Pas in 2038 moeten ze daar mee stoppen.

Ondertussen is het effect van de klimaatchaos voelbaar: van eilanden in de Stille Oceaan tot Bangladesh, van Sint Maarten tot Mozambique. Dat kan zo niet doorgaan. Wij verklaren ons solidair met het lokale verzet en alle mensen die getroffen worden door de bruinkoolmijnbouw.

Dus wat doen we? Directe Actie! Onze lichamen vormen een dagenlange blokkade om zo nog meer onrecht te voorkomen! Vreedzaam en samen als een organische zwerm.

Ende Gelände
Volgende Actie:
23-28september 2020